viernes, 20 de julio de 2007

TAN GALLEGO COMO 2500 EUROSEL JUEVES SECUESTRADO / QUINTA FEIRA SECUESTRADA !

lunes, 16 de julio de 2007

TAN GALLEGO COMO YOUTUBE

TAN GALLEGO COMO LAS MOLINERAS ;_-)


http://apocalipsedoporco.blogaliza.org/2007/06/17/tan-galego-coma-o-google/

Outra inciativa de Google Bombing !

Non a vira! Pero alguen xa a plantexou antes ca min: ( O Demo me Leve! )

TAN GALLEGO COMO EL GALLEGO ?


Esta fin de semana merquei un exemplar de A Nosa Terra. Habia anos que non mercaba tal xornal e unha das novas tan abraiante coma descoñecida para min era que un grupúsculo de profesores creara unha especie de Plataforma para opor-se ao Ensino do galego.

Non contentos coa sua ignoráncia, equívoco, mala fé e extremismo direitista, caen na estupidez de chamar-se a si mesmos coma "TAN GALLEGO COMO EL GALLEGO".

Ante a releváncia que está a tomar esta iniciativa, que ao meu ver está destinada a promover o ódio ao galego, vexo-me na obriga de Propor o seginte Google Bommbing:


ESCOLLE UN DOS SEGUINTES LINKS (ou inventa un sobre o ínclito texto)
E COLOCA-O NA TUA WEB OU BLOG.


TAN GALLEGO COMO EL GALLEGO
http://tangallegocomoelgazpacho.blogspot.com/


TAN GALLEGO COMO EL GALLEGO
http://www.vieiros.com/opinions/opinion/97/tangallego-comoelgallego


TAN GALLEGO COMO EL GALLEGO
http://www.amesanl.org/